Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH ROSEN Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222.3854818 - Fax: 0222.3854818

Email: rosenvietnam@gmail.com
Website: https://ls-hoachat.com